Bơ, sữa và pho mai Nga

OFF

Phomai solse sữa dê sợi 100g

75.000 50.000
Thực phẩm Nga (255)
OFF

Phomai dây hun khói 200g Nga

120.000 95.000
Thực phẩm Nga (255)
OFF

Phomai dây hun khói Solse 200g

110.000 85.000
Thực phẩm Nga (255)
OFF

Phomai dây hun khói 100g Nga

65.000 50.000
Thực phẩm Nga (255)

Phomai que 100g Nga

50.000
Thực phẩm Nga (255)

Phô mai que sữa dê hun khói SOLSE 100g

50.000
Thực phẩm Nga (255)

Váng sữa Pactuwka

40.000
Thực phẩm Nga (255)

Bơ thực vật Buska

95.000
Thực phẩm Nga (255)

Váng sữa Cmetana 20% (180g)

70.000
Thực phẩm Nga (255)
1 2 4 5