Cá và trứng cá Nga

Cá trích ngâm dầu ЗА РОДИНУ 160g

115.000
Thực phẩm Nga (349)

Cá trích ngâm dầu Шпроты ВКУСНЫЕ КОНСЕРВЫ 175g

105.000
Thực phẩm Nga (349)

Cá trích ngâm dầu Шпроты Экстра 160g

115.000
Thực phẩm Nga (349)

Gan cá Tuyết 120g

72.000
Thực phẩm Nga (349)

Cá ngừ ngâm dầu 175g

90.000
Thực phẩm Nga (349)

Cá trích ngâm dầu 175g

105.000
Thực phẩm Nga (349)

Cá trứng hộp 175g

100.000
Thực phẩm Nga (349)

Cá thu ngâm dầu 175g

100.000
Thực phẩm Nga (349)

Cá mòi ngâm dầu 175g

90.000
Thực phẩm Nga (349)
1 2 3