Cá và trứng cá Nga

Gan cá Tuyết 120g

72.000
Thực phẩm Nga (226)

Cá trích 160g (Old Riga)

115.000
Thực phẩm Nga (226)

Cá ngừ ngâm dầu 175g

90.000
Thực phẩm Nga (226)

Cá trích ngâm dầu 175g

105.000
Thực phẩm Nga (226)

Cá trứng hộp 175g

100.000
Thực phẩm Nga (226)

Cá thu ngâm dầu 175g

100.000
Thực phẩm Nga (226)

Cá mòi ngâm dầu 175g

90.000
Thực phẩm Nga (226)

Cá thu đao 210g

100.000
Thực phẩm Nga (226)

Cá thu đao 190g

105.000
Thực phẩm Nga (226)
1 2 3