Rau củ quả ngâm Nga

Quả Oliu đen 420g

185.000
Thực phẩm Nga (226)

Quả Oliu đen 360g

Thực phẩm Nga (226)

Quả Oliu đen 280g

Thực phẩm Nga (226)

Dưa chuột muối Nga

145.000
Thực phẩm Nga (226)

Củ tỏi muối

140.000
Thực phẩm Nga (226)

Cọng củ tỏi muối ớt

185.000
Thực phẩm Nga (226)