Thực phẩm hỗ trợ

Thuốc tăng đề kháng cho người lớn

150.000
Thực phẩm hỗ trợ (8)

VITAMIN E 270mg

140.000
Thực phẩm hỗ trợ (8)

Nhung Hươu

270.000
Thực phẩm hỗ trợ (8)

Sụn vi cá mập INHOLTRA 90 viên

1.350.000
Thực phẩm hỗ trợ (8)

Sụn vi cá mập INHOLTRA 180 Viên

2.500.000
Thực phẩm hỗ trợ (8)

VITAMIN E 200

170.000
Thực phẩm hỗ trợ (8)

Detoxic – Sản phẩm diệt ký sinh trùng và cải thiện tiêu hóa

220.000
Thực phẩm hỗ trợ (8)

VITAMIN E 400

250.000
Thực phẩm hỗ trợ (8)