Đồ lưu niệm và sưu tầm Nga

Bộ ấm Samovar vàng + cốc + đĩa

Ấm Samovar và tháp nhạc (11)

Samovar vàng + 4 cốc

Ấm Samovar và tháp nhạc (11)

Bộ ấm Samovar hoa đỏ

Ấm Samovar và tháp nhạc (11)

Samovar bạc

Ấm Samovar và tháp nhạc (11)

Búp bê ghỗ Matryoshka bộ 30 con

0
Lật đật và búp bê Nga (97)

Búp bê ghỗ Matryoshka bộ 7 con

2.800.000
Lật đật và búp bê Nga (97)

LẬT ĐẬT NGA HÌNH THÚ 4

900.000
Lật đật và búp bê Nga (97)

LẬT ĐẬT HÌNH THÚ 2 (HÌNH CON ONG)

300.000
Lật đật và búp bê Nga (97)

Samovar hoa văn 4

Ấm Samovar và tháp nhạc (11)
1 2 16 17