555 556 - Vi sụn cá mập

Viên vi sụn cá mập(90 viên – 180 viên)