Thit-hop-325g
14462955_1844622729103861_2252937775699271676_n645AC043-2A12-4265-BB0C-1830A767CBB3F378C33E-4883-4FF4-A429-6175A61F80DF

Thịt hộp 325g (Bò, Heo, Gà, Ngỗng)

155,000 

Mô tả sản phẩm

Thịt hộp Nga 325g :    giá 150.000đ   (Vị BÒ – Vị HEO-Vị GÀ-Vị NGỖNG14462955_1844622729103861_2252937775699271676_n )

 

 

Mọi thông tin xin liên hệ: 098 33 48 911

Email:nguyenhong.kinhdoanh@gmail.com.

Ca hàng s giao hàng tn nơi min phí và nhn đi hàng!