Mayonee 400g 67%

Sốt Mayoneelisa 67%

Danh mục:

Mô tả sản phẩm

  1. gói 225g
  2. goi 400g
  3. Sốt trứng gà
  4. sốt olive