8ADAB3FA-7CCB-47B7-AAE4-2ADB5C6FDD4B
187A697D-57EA-4027-A3D9-C2E15BAF3FC00FD91312-1CFC-4EF8-AF11-64281B1BE8EC

Đùi gà tây hun khói

400,000 

Danh mục:

Mô tả sản phẩm